home

Floral Art

Florale vormgeving gaat verder dan een eenvoudige ruiker of bloemstuk. Het is een (kunst)vorm waarbinnen we gaan experimenteren met plantaardig materiaal binnen een bepaald vormkader. De morfologische kenmerken en de expressie van het plantaardig materiaal vormen de basis vanwaaruit we volgens een bepaald gevoel of thema gaan werken, tot er een nieuw object ontstaat.

Verschillende van onze werken werden geselecteerd voor publicatie in de Floral Annual van stichting kunstboek, waarin om de 2 jaar een internationale selectie staat van sʼwerelds meest toonaangevende floristen/vormgevers.

In de bijhorende foto's maakt U kennis met een deel van ons werk.